Regulamin zajęć jogi w Jogana

1. Do praktyki asan nie przystępuję z pełnym żołądkiem.
Od ostatniego posiłku (lekkiego) powinna minąć min. 1 godzina, od większego – 2-4 godzin

Przed zajęciami:
2. zgłaszam instruktorowi wszelkie dolegliwości, choroby, przebyte kontuzje (także menstruację, ciążę)
3. zgłaszam telefonicznie lub smsem do (1/2 godz.) ewentualne spóźnienia
4. wyłączam telefon komórkowy
5. dokonuję opłaty za zajęcia

W trakcie zajęć:
6. nie piję żadnych napojów, niczego nie jem i nie żuję gumy
7. zachowuję ciszę, rozmowy ograniczam do minimum
8. ćwiczę boso na macie
9. informuję instruktora w przypadku wystąpienia złego samopoczucia

Po zajęciach:
10. zgłaszam wszelkie pytania lub wątpliwości (jeśli się pojawią)

Oświadczam, że akceptuję powyższy regulamin. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w zajęciach jogi